اطلاع رسانی

باسلام و احترام

بااستناد به نامه شماره 603/19084/3100-29/5/1394اداره کل متبوع و در راستاي اجراي مطلوب استقرار

 ساختارنظام آموزشي تحول بنیادین در محتواي پايه  سوم متوسطه اول در سال  تحصيلي 95-94 و ضرورت

توانمند سازي دبیران شاغل در دوره ی مذكوربدين وسيله شيوه نامه آموزش دبیران فوق حضورتان ارسال مي گردد.

مستدعی است در اسرع وقت به اطلاع واجدین شرایط برسانید که با آمادگی کامل در این دوره های آموزشی شرکت نمایند.

جدول (1) قطبهاي مجري دور ه هاي آموزشي پايه سوم متوسطه اول(پایه نهم)

قطب مجري

میزان اجرای دوره در تابستان

مناطق تحت پوشش

ناحیه2وناحیه1

60%

ناحيه 2- كيار - لاران – ميانكوه- ناحيه 1- سامان – بن – اردل

        جدول(2) جدول زمان و مکان اجرای دوره های آموزشی پایه سوم متوسطه اول(پایه نهم)

ردیف

روزوتاریخ

ساعت شروع وپایان کلاس

عنوان دوره

مدرسین  دوره

مکان تشکیل کلاس

1

شنبه    7 /6/94

یکشنبه8/6/94

دوشنبه9/6/94

8صبح لغایت13

روش تدریس ریاضی

خانمها ،افضلی، نظری، صدقی وآقایان قدمی راد، کاظمی مقدم

ناحیه 1-آموزشگاه طلوع آزادی

(دروازه سامان)

2

شنبه     7/6/94

یکشنبه8/6/94

دوشنبه9/6/94

8صبح لغایت13

روش تدریس زبان انگلیسی

آقایان هاشمی، ظفری وخانم امانی

ناحیه2-دبیرستان باب الحوائج

(خیابان کاشانی،چهارراه هواپیمایی)

3

سه شنبه 10/6/94

چهارشنبه  11/6/94

8صبح لغایت13

روش تدریس دینی وقرآن

وروش تدریس فرهنگ وهنر

آقایان طهماسبی، متقی،هاشمی خانمها فاتحی، حسینی، فرخیان

ناحیه 1-آموزشگاه طلوع آزادی

(دروازه سامان)

4

سه شنبه  10/6/94

چهارشنبه 11/6/94

8صبح لغایت13

روش تدریس مطالعات اجتماعی

آقایان آزاد،بهرامی، وخانمها نادری ،حسینی

ناحیه2-دبیرستان  باب الحوائج

(خیابان کاشانی،چهارراه هواپیمایی)

5

پنج شنبه  12/6/94

شنبه 14/6/94

یکشنبه 15/6/94

8صبح لغایت13

روش تدریس عربی

آقایان سعیدی، همتی، یدالهی  وخانم سپندار

ناحیه 1-آموزشگاه طلوع آزادی

(دروازه سامان)

6

پنج شنبه 12/6/94

شنبه14/6/94

8صبح لغایت13

روش تدریس ادبیات فارسی

خانمها بخشایی، جهاندار آقایان

زمانی وجمشیدی

ناحیه2-دبیرستان باب الحوائج

(خیابان کاشانی،چهارراه هواپیمایی)

7

دوشنبه16/6/94

سه شنبه17/6/94

چهارشنبه18/6/94

پنج شنبه19/6/94

8صبح لغایت13

روش تدریس کاروفناوری

آقایان پودش، مظفری، لله گانی وخانم قربانی

ناحیه1-هنرستان فنی یک بالاترازصداو

سیما

8

یک شنبه15/6/94

دو شنبه16/6/94

سه شنبه17/6/94

8صبح لغایت13

روش تدریس علوم تجربی

آقایان عالی پور،علوی وخانمها شمسی پور وخسرویان

ناحیه2-دبیرستان باب الحوائج

(خیابان کاشانی،چهارراه هواپیمایی)

9

شنبه21/6/94

 

8صبح لغایت13

روش تدریس تربیت بدنی (ویژه خواهران)

خانم سمیعیان

ناحیه2سالن عفاف(خیابان سعدی شرقی جنب هنرستان ابتکار)

10

یکشنبه22/6/94

8صبح لغایت13

روش تدریس تربیت بدنی(ویژه برادران)

آقای احمدی

ناحیه2سالن عفاف(خیابان سعدی شرقی جنب هنرستان ابتکار)

 

تذکرمهم: با توجه به نامه شماره603/19351-1/6/94اداره کل متبوع، دوره های آموزشی زبان انگلیسی،علوم تجربی،زبان وادبیات فارسی،مطالعات اجتماعی و تربیت بدنی فقط در ناحیه 2 برنامه ریزی و برگزار می گردد و دوره های آموزشی کاروفناوری، دینی وقرآن، ریاضی، عربی وفرهنگ و هنر  فقط در ناحیه1 برنامه ریزی و برگزار می گردد.

جدول (3)عناوین دوره های پایه سوم متوسطه اول

ساعت

کددوره

عنوان آموزش

ردیف

30

91101507

بررسی، تحلیل و روش تدریس« ریاضی»  سال سوم دوره  متوسطه اول ( پايه نهم)  و باز آموزی مبانی علمی  آن

1

24

91201312

بررسی، تحلیل و روش تدریس« علوم تجربي » سال سوم دوره  متوسطه اول ( پايه نهم)  و باز آموزی مبانی علمی  آن

2

18

92501407

بررسی، تحلیل و روش تدریس« ديني و قرآن » سال سوم دوره  متوسطه اول ( پايه نهم)  و باز آموزی مبانی علمی  آن

3

24

91001308

بررسی، تحلیل و روش تدریس« زبان و ادبيات فارسي » سال سوم دوره  متوسطه اول ( پايه نهم)  و باز آموزی مبانی علمی  آن

4

30

91001607

بررسی، تحلیل و روش تدریس« زبان عربي » سال سوم دوره  متوسطه اول ( پايه نهم)  و باز آموزی مبانی علمی  آن

5

30

91001806

بررسی، تحلیل و روش تدریس« زبان انگليسي » سال سوم دوره  متوسطه اول ( پايه نهم)  و باز آموزی مبانی علمی  آن

6

24

91303837

بررسی، تحلیل و روش تدریس« مطالعات اجتماعي » سال سوم دوره  متوسطه اول ( پايه نهم)  و باز آموزی مبانی علمی  آن

7

30

93001308

بررسی، تحلیل و روش تدریس« كار و فناوري » سال سوم دوره  متوسطه اول ( پايه نهم)  و باز آموزی مبانی علمی  آن

8

12

92305741

بررسی، تحلیل و روش تدریس« تربيت بدني » سال سوم دوره  متوسطه اول ( پايه نهم)  و باز آموزی مبانی علمی  آن

9

24

91601375

بررسی، تحلیل و روش تدریس« فرهنگ و هنر » سال سوم دوره  متوسطه اول ( پايه نهم)  و باز آموزی مبانی علمی  آن

10

نكات مهم :

1-  با توجه به محدوديت اعتبارات  مالي اجرای  دوره های آموزشی پایه نهم در سال جاري تجديد نخواهد شد لذا همكاران حائز شرايط باید حتما در دوره ها شركت كنند .

2-تبعات ومسئولیت عدم اطلاع رسانی به همکاران بعهده آن اداره خواهد بود.

3-كليه دبيراني كه  بر اساس سازماندهي سال تحصيلي  95-94ابلاغ تدريس در پايه سوم متوسطه اول (پایه نهم) دارند ملزم به شركت در دوره هاي مرتبط بارشته تدريس خود مي باشند.

4-همکاران حائز شرایط موظف اند در دوره های مرتبط بارشته تدریس خود(مطابق ابلاغ) شرکت نمایند ومسئولیت عدم شرکت در دوره به عهده فردي كه داراي ابلاغ تدريس درس مربوطه در سال 95-94 در پايه نهم است ، خواهد بود.

5-ارائه اصل و تصوير ابلاغ سازماندهی سال  95-94 جهت پذيرش در دوره هاي آموزشي الزامي است.

6-كل دوره ها به صورت حضوري است و ميزان 40% ساعات آموزشي در تابستان و ميزان 60% باقيمانده در مهر و آبان سال جاری اجرا وبه اتمام برسد.

7-كليه دبيران پايه سوم متوسطه اول  ملزم به اين هستند كه در هر قطب كه 60% آموزش خود را در مرحله اول طي نمودند 40% باقيمانده را هم در همان قطب  ادامه دهند. بديهي است گواهينامه براي كساني كه در دو مركز متفاوت دوره را مي گذرانند  صادر نخواهد شد .

8-قطبهاي مجري پس از اتمام 60% دوره مجاز به معرفي فراگير براي ادامه 40% مابقي دوره در قطب ديگر نخواهند بود.

الف -  همكاران شاغل به تدريس در پايه سوم متوسطه اول اولويت اول شركت در دوره هاي آموزشي كوتاه مدت آنان محل اشتغال است و چنانچه بنا به دلايل سكونت و ... ناحیه2 را بعنوان اولويت دوم انتخاب نمايند ،حتما ادارات مربوطه قبل از شروع کلاس اسامی افراد متقاضی شرکت در دوره ها را طی یک معرفی نامه کلی به این  مدیریت جهت برنامه ریزی لازم و پذیرش آنهادر  كلاس اقدام نمايند.

ب- شركت معلمان شاغل در  مدارس غير انتفاعي با پرداخت هزينه شركت در دوره بلامانع است.برای معلمان غير رسمي  گواهي پايان دوره صادر نخواهد شد و ليست اسامي شركت كنندگان در كلاس به صورت يكجا  به مدير آموزشگاهي كه معرفي شده اند تحويل داده شود كه فقط در پرونده پرسنلي مدرسه ضبط و بايگاني گردد.

ج- می بایست همكاران قبل يا ابتداي تشکیل دوره در سامانه جامع مديريت آموزش و يادگيري فرهنگيان (ltms) ثبت نام شوند. لذا همکاران حتما در ابتدای شروع دوره از ثبت نام خود درسامانه آگاه باشند.

9-  مدير دوره هاي آموزشي پايه سوم متوسطه اول موظف است كه پرونده هاي آموزشي هر دوره از عناوين دوره هاي ذكر شده در جدول(3) را به صورت تفكيك شده تهيه و تنظيم نمايد. يعني براي هر عنوان و كد دوره ي آموزشي يك پرونده آموزشي (شامل فرم پنج - ريز نمرات - حضور و غياب وفرم مشخصات دوره گزارش مدير و ارزشيابي دوره) به صورت جداگانه تهيه نمايد.

10-همكاران محترم شركت كننده در دوره فقط  به مدت 15 روز پس از اعلام نتيجه ( صدور گواهينامه) در سامانه جامع آموزش و يادگيري فرهنگيان (ltms) فرصت اعتراض نسبت به عدم صدور گواهينامه دارند بديهي است پس پايان مهلت 15 روزه هيچ اعتراضي قابل قبول نيست.

11- پس از ثبت پرونده وانقضاي مهلت 15 روزه و اعلام پایان دوره درسیستم ltms هيچ نامه اي مبني برازقلم افتادن نام يا نمره يا غيبت شركت كننده پذيرفته نيست وبه آن ترتيب اثرداده نمي شودزيرا پس از اعلام پايان دوره در سامانه ltms دسترسي به اطلاعات دوره جهت ويرايش امكان پذير نمي باشد. لذا لازم است  در ثبت اسامی و نمرات و غیبت  در سامانه دقت کافی به عمل آید.

12-كارشناسان آموزش  متوسطه اول موظفند نسبت به اخذ ليست شركت كنندگان در دوره ها از مدير دوره اقدام نمايند و سپس نسبت به تطبيق و كنترل اسمي آنان با دبيران  سازماندهي شده در منطقه و بررسي وضعيت آموزشي آنان پيگيري هاي لازم را بعمل آورند كه :اولا تمامي كساني كه در دوره حضور دارند داراي ابلاغ پايه سوم متوسطه اول باشند ثانیاهيچ موردي بازمانده از دوره هاي آموزشي پايه مذكور وجود نداشته باشد.

صدور گواهينامه پايان دوره:

1- براي كليه شركت كنندگان برحسب عنوان و كد دوره به تفكيك در صورت نداشتن غيبت در كلاس بيش از يك دهم ساعت دوره  و كسب حدنصاب نمره قبولي حداقل 12 گواهينامه پايان دوره در سیستم  ltms صادر خواهد شد.

2- حداكثر ساعت غيبت( اعم از موجه يا غير موجه) براي هر دوره يك دهم ساعت دوره مي باشد .

3- ضرورت دارد مديران دوره ها نسبت به تهيه ليست كلاس و ريز نمره به تفكيك كد و عنوان دوره اقدام نمايند.

4- ضروري است مدير دوره ي آموزشي نحوه شركت در كلاس حضور و غياب همكاران را به نحوي كنترل  نمايند كه وضعيت همكاران روشن ودرصدور گواهينامه پايان دوره ابهام يا مشكلي براي آنان ايجاد نگردد.

جعفرعلی ضیائی

مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان شهرکرد

 

 

 

رونوشت:اداره کل متبوع(اداره برنامه ریزی وآموزش نیروی انسانی )جهت استحضار/مدیریت محترم آموزش وپرورش مناطق17گانه استان/دبیرستان باب الحوائج شهرکرد جهت اطلاع و

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم شهریور ۱۳۹۴ساعت 17:5  توسط momeni | 

با سلام و احترام

       به پیوست  جدیدترین لیست  مراکز پزشکی درمانی طرف قرار داد بیمه طلایی شرکت آتیه سازان حافظ  جهت اطلاع حضو رتان ارسال می گردد.

دانلود لینک زیر :

http://s3.picofile.com/file/8208419626/12293_Mail_s.pdf.html

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم شهریور ۱۳۹۴ساعت 16:58  توسط momeni | 
 

 

سلام علیکم

پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد احتراماً ، با استناد به نامه شماره 501/18002/3100 مورخ 22/5/94اداره کل آموزش و پرورش استان مشخصات اعضای گروه آموزشی درس پرورشی استان در سال تحصیلی (95-94)به شرح جدول پیوستی جهت استحضار حضورتان تقدیم می گردد.

دانلود لیتک زیر :
http://s6.picofile.com/file/8207829718/11966_Mail.tif.html

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه سی و یکم مرداد ۱۳۹۴ساعت 18:50  توسط momeni | 
دانلود لینکهای زیر :

http://s6.picofile.com/file/8207827650/12057_Mail_kotah.doc.html

http://s3.picofile.com/file/8207828650/12036_Mail.tif.html

http://s6.picofile.com/file/8207828692/12036_Mail_30850_%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7.tif.html

 

+ نوشته شده در  شنبه سی و یکم مرداد ۱۳۹۴ساعت 18:47  توسط momeni | 

با سلام و احترام

به استناد نامه شماره 703/18858-28/5/94 اداره کل متبوع به پیوست شرایط فروش اقساطی خودرو پراید sEیورو 4مرحله 50حضورتان ارسال می گردد .شایسته است همکاران محترم  به نکات زیر توجه نمایند.

1- دریافت صورت وضعیت از سایت صندوق ذخیره فرهنگیان و ثبت شماره همراه در پایین برگه  وتحویل به واحد تعاون

2- همکاری که قبلا از صندوق ذخیره خود رو دریافت نموده  شرایط ثبت نام مجدد را ندارد.

3-  مهلت تحویل برگ صورت حساب  به واحد تعاون تا روزسه شنبه 3/6/94                     می باشد.

4-    پس از بررسی صورت وضعیت جهت واریز مبلغ پیش پر داخت نقدی با همکاران واجد شرایط تماس گرفته می شود.

دانلود لینک زیر :

http://s6.picofile.com/file/8207827650/12057_Mail_kotah.doc.html

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه سی و یکم مرداد ۱۳۹۴ساعت 18:40  توسط momeni | 

با سلام

احتراما عین نامه مدیریت آموزش وپرورش ناحیه1 شهرکرد مبنی برتکمیل ظرفیت در دبیرستان شاهد حضورتان ارسال می گردد/

دانلود لینک زیر :

http://s3.picofile.com/file/8207827242/12057_Mail_kotah.doc.html

 

+ نوشته شده در  شنبه سی و یکم مرداد ۱۳۹۴ساعت 18:38  توسط momeni | 

با سلام و احترام    

            بدینوسیله در راستای افزایش مهارت، توانمندسازی همکاران، یک عنوان دوره آموزشی با مشخصات و شرایط زیر برگزار می گردد. مستدعی است دراسرع وقت به اطلاع واجدین شرایط( کلیه ی آموزگاران ابتدایی و دبیران متوسطه اول و دوم شاغل در مدارس بخش فرخ شهر ) برسانید، طبق جدول زمان بندی زیر و راس ساعت مقرر در این دوره آموزشی شرکت نمایند.

 

عنوان دوره

کد دوره

ساعت

شیوه  اجرا

زمان اجرا

ساعت شروع و پایان

اقدام پژوهی

91401409

24

حضوری

یک شنبه 1/6/94

دو شنبه 2/6/94

شنبه     7/6/94

از ساعت 8صبح تا 13

 

گروه فراگیران:کلیه ی آموزگاران ابتدایی و دبیران متوسطه اول و دوم شاغل در مدارس بخش فرخ شهر

محل اجرا:دبیرستان شهید مظلوم فرخ شهر(بلوار22بهمن، جنب بسیج)

نکات مهم:

1-   همکارانی که در سال های گذشته این دوره را با این کد و عنوان گذرانده اند، مجاز به شرکت در دوره نمی باشند.

2-   فراگیران در هنگام حضور در دوره تصویر ابلاغ و حکم کارگزینی خود را همراه داشته باشند.

3-   برای کسانی که شرایط شرکت در دوره را نداشته باشند یا نمره کمتر از12 و یا غیبت آنها بیش از یک دهم ساعات حضوری دوره است گواهی صادر نمی شود.

4-   مدیر دوره فقط همکارانی را پذیرش نماید که طبق بخشنامه شرایط دارند و قابل ثبت در سامانه ltmsهستند.

5-   اطلاع رسانی دقیق و به موقع به عهده آموزشگاه می باشد.

6-   این دوره مختص همکاران ناحیه2 می باشد و همکاران سایر مناطق در سامانهltms  ثبت نمی شوند.

7-   همکاران محترم حتما دفترچه یادداشت برداری به همراه داشته باشند.

 

جعفرعلی ضیائی

مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان شهرکرد

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۴ساعت 7:57  توسط momeni | 

باسلام واحترام

بدینوسیله به اطلاع همکارانی که متقاضی تدریس درس آمادگی دفاعی درسال تحصیلی 95-94هستندمی رساندتقاضای کتبی خودراحداکثرتاروزدوشنبه مورخ 26/5/94به واحدآموزش متوسطه تحویل نمایند.

مسئولیت اطلاع رسانی به همکاران برعهده مدیرآموزشگاه می باشد.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۴ساعت 19:58  توسط momeni | 

سلام علیکم

پس از حمد خد ا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد احتراماً ، با توجه به نامه شماره 503/17584/3100 مورخ 19/5/94 اداره کل آمـوزش و پرورش اســتان مبـنی بر  بر گزار ی اولین سوگواره شعر عاشورایی دانش آموزان و فرهنگیان کشور به میزبانی اداره کل آموزش و پرورش استان  خراسان رضوی ،به پیوست دستورالعمل اجرایی و فرم شرکت در سوگواره ، جهت اطلاع رسانی به همکاران محترم و دانش آموزان عزیز حضورتان ارسال می گردد.

 

 

 

جعفرعلی ضیائی

مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان شهرکرد

 

 دانلود لینک زیر

 http://s3.picofile.com/file/8206676600/11549_Mail_14130_0.pdf.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۴ساعت 19:55  توسط momeni | 
 

 

با سلام

            احتراماً  با توجه به  نامه شماره 17593 مورخ 19/5/94 اداره کل محترم متبوع ، روز های  فعالیت گروه  های آموزشی متوسطه  و. فنی ،  جهت اطلاع مدیران محترم و دبیران گرامی به شرح زیر حضور تان ارسال می گردد.

1-گروه های فنی : روز شنبه

2-گروه های متوسطه دوره اول : روز سه شنبه

3-گروه های آموزشی متوسطه  دوره دوم : روز یکشنبه

 

جعفرعلی ضیائی

مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان شهرکرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۴ساعت 12:34  توسط momeni | 
 

 

با سلام و احترام    

            بدینوسیله در راستای افزایش مهارت، توانمندسازی همکاران، یک عنوان دوره آموزشی با مشخصات و شرایط زیر برگزار می گردد. مستدعی است دراسرع وقت به اطلاع واجدین شرایط(دبیران شیمی، فیزیک، زمین شناسی، زیست شناسی، جغرافیا متوسطه دوم و آموزگاران پایه دوم ابتدایی) برسانید، طبق جدول زمان بندی زیر و راس ساعت مقرر در این دوره آموزشی شرکت نمایند.

 

عنوان دوره

کد دوره

ساعت

شیوه  اجرا

زمان اجرا

ساعت شروع و پایان

اقدام پژوهی

91401409

24

حضوری

یک شنبه 25/5/94

دو شنبه26/5/94

سه شنبه27/5/94

از ساعت 30/7صبح تا 13

 

گروه فراگیران: دبیران شیمی، فیزیک، زمین شناسی، زیست شناسی، جغرافیا متوسطه دوم و آموزگاران پایه دوم ابتدایی

محل اجرا:هنرستان قائمیه(شهیددکترچمران)واقع در شهرکرد-خیابان بهارستان-خیابان گل بهار-مجتمع فرهنگیان روبه روی فضای سبز

نکات مهم:

1-      همکارانی که درسال های گذشته این دوره را با این کد وعنوان گذرانده اند، مجاز به شرکت در دوره نمی باشند.

2-      فراگیران در هنگام حضور در دوره تصویر ابلاغ و حکم کارگزینی خود را همراه داشته باشند.

3-      برای کسانی که شرایط شرکت در دوره را نداشته باشند یا نمره کمتر از12 و یا غیبت آنها بیش از یک دهم ساعات حضوری دوره است گواهی صادر نمی شود.

4-      مدیر دوره فقط همکارانی را پذیرش نماید که طبق بخشنامه شرایط دارند و قابل ثبت در سامانه ltmsهستند.

5-      اطلاع رسانی دقیق و به موقع به عهده آموزشگاه می باشد.

6-      این دوره مختص همکاران ناحیه2 می باشد و همکاران سایر مناطق در سامانهltms  ثبت نمی شوند.

 

 

جعفرعلی ضیائی

مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان شهرکرد

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۴ساعت 11:29  توسط momeni | 
دانلود لینک زیر :

 

http://s3.picofile.com/file/8205167026/11125_11.pdf.html

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم مرداد ۱۳۹۴ساعت 12:45  توسط momeni | 

با سلام و احترام    

            بدینوسیله در راستای افزایش مهارت، توانمندسازی همکاران یک عنوان دوره آموزشی با مشخصات و شرایط زیر برگزار می گردد. مستدعی است دراسرع وقت به اطلاع واجدین شرایط(هنرآموزان فنی و حرفه ای و آموزگاران پایه اول ابتدایی ) برسانید، طبق جدول زمان بندی زیر و راس ساعت مقرر در این دوره آموزشی شرکت نمایند.

 

عنوان دوره

کد دوره

ساعت

شیوه  اجرا

زمان اجرا

ساعت شروع و پایان

اقدام پژوهی

91401409

24

حضوری

شنبه 17/5/94

یک شنبه18/5/94

دوشنبه19/5/94

از ساعت 30/7صبح تا 30/12

 

فراگیران: هنرآموزان فنی و حرفه ای و آموزگاران پایه اول ابتدایی

محل اجرا:هنرستان قائمیه(شهیددکترچمران)واقع در شهرکرد-خیابان بهارستان-خیابان گل بهار-مجتمع فرهنگیان روبه روی فضای سبز

نکات مهم:

1-      همکارانی که درسال های گذشته این دوره را گذرانده اند، مجاز به شرکت در دوره نمی باشند.

2-      فراگیران در هنگام حضور در دوره تصویر ابلاغ و حکم کارگزینی خود را همراه داشته باشند.

3-      برای کسانی که شرایط شرکت در دوره را نداشته باشند یا نمره کمتر از12 و یا غیبت آنها بیش از یک دهم ساعات حضوری دوره است گواهی صادر نمی شود.

4-      مدیر دوره فقط همکارانی را پذیرش نماید که طبق بخشنامه شرایط دارند و قابل ثبت در سامانه ltmsهستند.

5-      اطلاع رسانی دقیق و به موقع به عهده آموزشگاه می باشد.

6-      این دوره مختص همکاران ناحیه2 می باشد و همکاران سایر مناطق در سامانهltms  ثبت نمی شوند.

7-      همکاران محترم حتما دفترچه ی یادداشت برداری به همراه داشته باشند.

 

 

جعفرعلی ضیائی

مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان شهرکرد

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم مرداد ۱۳۹۴ساعت 13:12  توسط momeni | 
http://s3.picofile.com/file/8204378018/10999_1.pdf.html

http://s6.picofile.com/file/8204378118/New_Image.TIF.html

دانلود لینکهای بالا

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم مرداد ۱۳۹۴ساعت 13:9  توسط momeni | 
با سلام

همکاران محترم مدارک ارزشیابی خویش را تا تاریخ 1/6/94 تحویل آموزشگاه نمایید. در غیر این صورت مسئولیت عدم تحویل مدارک به عهده شما خواهد بود و بعد از این تاریخ از هیچ همکاری مدرک تحویل گرفته نمی شود. با تشکر

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم مرداد ۱۳۹۴ساعت 12:8  توسط momeni | 
دانلود لینک زیر :

http://s6.picofile.com/file/8204247884/10480_11.pdf.html

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم مرداد ۱۳۹۴ساعت 18:55  توسط momeni | 
دانلhttp://s6.picofile.com/file/8203876884/10623_11.pdf.html

http://s3.picofile.com/file/8203877250/10623_Mail_kotah.tif.html

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم مرداد ۱۳۹۴ساعت 21:22  توسط momeni | 
دانلhttp://s6.picofile.com/file/8203876884/10623_11.pdf.html

http://s3.picofile.com/file/8203877250/10623_Mail_kotah.tif.html

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم مرداد ۱۳۹۴ساعت 21:22  توسط momeni | 

با سلام

        به پیوست نامه شماره 27856/6/32/94-7/5/94استانداری درخصوص ثبت نام دردانشگاه علمی وکاربردی استانداری حضورتان ارسال می گردد.مستدعی است دراسرع وقت به اطلاع همکاران محترم برسانید.

 دانلود http://s6.picofile.com/file/8203875326/10650_Mai

لینک زیر :

 

 

 

 

جعفرعلی ضیائی

مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان شهرکرد

 

 دانلود لینک زیر :

 http://s3.picofile.com/file/8203874

826/10650_

Mail_s.pdf.html

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم مرداد ۱۳۹۴ساعت 21:11  توسط momeni | 
 

     احتراماً به استناد نامه شماره 77374 مورخ 30/4/1394 مقام عالی وزارت  که طی نامه شماره

606/15985/3100مورخ 6/5/94واصل گردیده و در اجرای چارچوب  برنامه توسعه سنواتی و

سازماندهی عوامل آموزشی و با عنایت به نتایج حاصل از نشست های منطقه ای برنامه توسعه سنواتی

 ، به منظور تمهید بیش از پیش شرایط برای آغاز مطلوب و شکوهمند سال تحصیلی 95-94 ، مراتب

 ذیل را به استحضار می رساند و بر ضرورت اجرای آن تاکید می نماید:

 

 

+ نوشته شده در  جمعه نهم مرداد ۱۳۹۴ساعت 17:11  توسط momeni |