اطلاع رسانی
با سلام

جلسه شورای دبیران با حضور ریاست محترم اداره روز دوشنبه مورخ 11/9/93 از ساعت 30 "3 در محل آموزشگاه تشکیل می گردد. حضور کلیه همکاران در این جلسه الزامی است.

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم آذر 1393ساعت 13:57  توسط momeni | 
88159 تلفن : 3330055 نمابر 3340752 نشانی: شهرکرد، بلوار 17 شهریور خیابان خلیف آباد کد پستی 56866
web: http://www.cms.medu.ir/3102/ E-mail: 3102@medu.ir
1393/9/ باسمه تعالی تاریخ: 3
2 / 401/ اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاري شماره: 21164
مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان شهرکرد پیوست:
از: مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان شهرکرد
به: کلیه آموزشگاه هاي متوسطه دوره دوم
موضوع: ار سال دستور العمل جشنواره روش هاي فعال تدریس مبتنی بر فناوري
با سلام
93 اداره کل محترم متبوع، دستور العمل جشنواره روش هاي فعال /8/ احتراماً به استناد نامه شماره 33814 مورخ 22
تدریس مبتنی بر فناوري ، حضور تان ارسال میگردد.
شایسته است مدیران محترم ضمن تبیین دستور العمل براي دبیران گرامی ، نسبت به اطلاع رسانی و شرکت فعال دبیرا
ن گرامی در این جشنواره اهتمام ویژه مبذول دارند .
کمیته بررسی بخشنامه و دستورالعمل هاي اداري
مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان شهرکرد
سطوح اجرایی
 عشایر  منطقه  ناحیه  شهرستان
 معاون  رئیس
 کارشناس
 نشود  واحدهاي آموزشی ارسال شود
هماهنگ کننده دستورالعمل هاي اداري استان
کمیته مستندسازي استان چهارمحال و بختیاري
88159 تلفن : 3330055 نمابر 3340752 نشانی: شهرکرد، بلوار 17 شهریور خیابان خلیف آباد کد پستی 56866
web: http://www.cms.medu.ir/3102/ E-mail: 3102@medu.ir
88159 تلفن : 3330055 نمابر 3340752 نشانی: شهرکرد، بلوار 17 شهریور خیابان خلیف آباد کد پستی 56866
web: http://www.cms.medu.ir/3102/ E-mail: 3102@medu.ir
88159 تلفن : 3330055 نمابر 3340752 نشانی: شهرکرد، بلوار 17 شهریور خیابان خلیف آباد کد پستی 56866
web: http://www.cms.medu.ir/3102/ E-mail: 3102@medu.ir
88159 تلفن : 3330055 نمابر 3340752 نشانی: شهرکرد، بلوار 17 شهریور خیابان خلیف آباد کد پستی 56866
web: http://www.cms.medu.ir/3102/ E-mail: 3102@medu.ir
جعفرعلی ضیائی
مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان شهرکرد

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم آذر 1393ساعت 10:28  توسط momeni | 

با سلام

احتراماً به اطلاع می رساند در راستای بر نامه عملیاتی گروه های آموزشی ، گروه آموزشی ادبیات فارسی متوسطه دوره دوم  ناحیه 2 در نظر دارد کار گاه تخصصی با عنوان ( بر رسی و رفع مشکلات دروس ادبیات و زبان فارسی ) را همراه با جلسه پر سش و پاسخ با حضور آقای مردانیان برگزار نماید . لذا شایسته است مدیران محترم اطلاع رسانی لازم در این زمینه را بعمل آورند .

 زمان : روز شنبه مورخ 8/9/93 ساعت 15

مکان : دبستان کاشانی جنب اداره ناحیه 2

برای کلیه دبیران گواهی کیفیت بخشی صادر می گردد.

 

 

 

جعفرعلی ضیائی

مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان شهرکرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم آذر 1393ساعت 10:26  توسط momeni | 

موضوع: احتراماً در راستای بر نامه عملیاتی گروه های آموزشی ، گروه آموزشی ادبیات فارسی  متوسطه دوره دوم در نظر دارد نمونه سوالات استاندارد را تهیه نماید . لذا شایسته است دبیران محترم نمونه سوالات استاندارد خود را با توجه به حیطه های مختلف تا تاریخ 25/9/93 به گروه اموزشی ناحیه 2 ار سال نمایند .

 برای کلیه دبیران شر کت کنننده گواهی کیفیت بخشی صادر می گردد.

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم آذر 1393ساعت 10:21  توسط momeni | 

با سلام

        احتراماً به پیوست فرم رزومه اطلاعات دبیران علوم اجتماعی متوسطه دوره دوم حضور تان ارسال می گردد. شایسته است دبیران محترم علوم اجتماعی( تخصصی و غیر تخصصی )  ضمن تکمیل 5 صفحه پیوست به انضمام یک قطعه عکس  تا تاریخ 25/9/93 به اداره ناحیه 2 تحویل نمایند .

 

 

 

 

جعفرعلی ضیائی

مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان شهرکرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم آذر 1393ساعت 9:5  توسط momeni | 

با سلام و احترام

 

 

 

        با توجه به نامه شماره 603/35319/3100-2/9/93اداره کل متبوع و با عنایت به تغییر منابع درسی و نیاز آموزشی دبیران رشته های ریاضی و مدرسین دروس این رشته یک عنوان دوره آموزشی با مشخصات زیر اعلام می گردد. مستدعی است در اسرع وقت به اطلاع واجدین شرایط برسانید راس ساعت مقرر در این دوره آموزشی شرکت نمایند.

 

عنوان دوره

کد دوره

ساعت

زمان اجرا

ساعت شروع و پایان

مدیریت کلاس درس

91401522

32

10و11و20و21دیماه 93

8صبح تا13

 

فراگیران: سرگروههای گروههای آموزشی مناطق 17گانه استان و دبیران شاغل به تدریس در درس ریاضیات سوم تجربی همه مدارس متوسطه دوم

محل اجرا: پژوهشکده تعلیم وتربیت (واقع درخیابان کاشانی شهرکرد)

شیوه اجرا: 32ساعت حضوری

نکات مهم:

1-   فراگیران در هنگام حضور در دوره تصویر ابلاغ و حکم کارگزینی خود را همراه داشته باشند.

2-   فقط سرگروههای گروههای آموزشی مناطق 17گانه استان و دبیرانی که درسال تحصیلی94-93درس ریاضیات سال سوم تجربی را تدریس دارند، مجاز به شرکت در دوره می باشند.

3-   برای کسانی که شرایط شرکت در دوره را نداشته باشند یا نمره کمتر از 12و یا غیبت آنها بیش از یک دهم ساعات حضوری دوره است، گواهی صادر نمی شود.

4-   برای قسمت عملی دوره مدرسین مربوطه واحد کار عملی طراحی نموده که در نمره ارزشیابی پایانی تاثیر داده خواهدشد.

5-   اعتبارات مالی اجرای دوره به عهده اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی دوره متوسطه نظری استان می باشد.

6-   اطلاع رسانی به عهده این مدیریت و سرگروههای آموزشی رشته ریاضی استان می باشد.

جعفرعلی ضیائی

مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان شهرکرد

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم آذر 1393ساعت 8:25  توسط momeni | 

با سلام و احترام

             با توجه به نامه شماره 600/35248-1/9/93اداره کل متبوع، ضمن آرزوی توفیق با توجه به فرا رسیدن ایام هفته پژوهش و لزوم تقدیر از پژوهشگران برتر دستگاه آموزش و پرورش به پیوست فرم مربوط به پژوهشگران برتر جهت اطلاع ارسال می گردد. مستدعی است، افراد واجد شرایط فرم مربوطه را تکمیل و به همراه مستندات تا تاریخ 15/9/93 به گروه تحقیقات و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش ارسال نمایند.

لازم است همکاران محترم به موارد زیر توجه نمایند:

1-  مستندات بایستی مربوط به تاریخ1/7/92 لغایت 31/6/93 باشد.

2- با توجه به مصوبه شورای تحقیقات و ایجاد زمینه برای شرکت سایر همکاران در این برنامه همکارانی که در سال های گذشته به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب گردیده اند، نمی توانند در این فراخوان شرکت نمایند.

3- از آنجایی که سهمیه دستگاه آموزش و پرورش 4 نفر می باشد، لذا پس از ارزیابی فرم های مربوطه بالاترین امتیازات به عنوان پژوهشگر برتر معرفی می گردند.

عواقب ناشی از عدم اطلاع رسانی به موقع این نامه بر عهده رئیس مدرسه می باشد.

همکارانی که در این زمینه سوالی دارند می توانند با گروه تحقیقات و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش استان با شماره 33346681 تماس حاصل نمایند.

 

 

                                       

 

جعفرعلی ضیائی

مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان شهرکرد

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم آذر 1393ساعت 10:51  توسط momeni | 

با سلام و احترام

 

 

        با توجه به نامه شماره 603/34685/3100-27/08/1393اداره کل متبوع و با عنایت به تغییر منابع درسی و نیاز آموزشی دبیران رشته های زیست شناسی، زمین شناسی و مدرسین دروس زیست شناسی و زمین شناسی یک عنوان دوره آموزشی با مشخصات زیر اعلام می گردد. مستدعی است در اسرع وقت به اطلاع واجدین شرایط برسانید، راس ساعت مقرر در این دوره آموزشی شرکت نمایند.

 

عنوان دوره

کد دوره

ساعت دوره

زمان اجرا

ساعت شروع و پایان

مدیریت کلاس درس

91401522

32

4-5-6-7دیماه 93

8صبح تا13

 

 فراگیران: دبیران شاغل به تدریس در درسهای زیست شناسی و زمین شناسی دبیرستانهای سراسر استان

محل اجرا: پژوهشکده تعلیم و تربیت (واقع در خیابان کاشانی شهرکرد)

شیوه اجرا: 32ساعت حضوری

نکات مهم:

1-   فراگیران در هنگام حضور در دوره تصویر ابلاغ و حکم کارگزینی خود را همراه داشته باشند.

2-   تاکید می شود فقط دبیرانی که درسال تحصیلی 94-93دروس رشته زیست شناسی و زمین شناسی را تدریس دارند مجازبه شرکت دردوره می باشند.

3-   برای کسانی که شرایط شرکت در دوره را نداشته باشند یا نمره کمتر از12 و یا غیبت آنها بیش از یک دهم  ساعات حضوری دوره است گواهی صادر نمی شود.

4-   برای قسمت عملی دوره مدرسین مربوطه واحدکارعملی طراحی نموده که درنمره ارزشیابی پایانی تاثیر داده خواهدشد.

5-   اعتبارات مالی اجرای دوره به عهده اداره تکنولوژی وگروههای آموزشی دوره متوسطه استان می باشد.

6-      اطلاع رسانی برعهده سرگروههای آموزشی رشته های زیست شناسی و زمین شناسی استان می باشد.

 

جعفرعلی ضیائی

مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان شهرکرد

 

+ نوشته شده در  شنبه یکم آذر 1393ساعت 8:27  توسط momeni | 

 باسلام

احتراما به پیوست لیست اسامیتعداد173نفرهمکارانی که محاسبه بدهی کسورات غیررسمی آن ها انجام گرفته ارسال می گردد. مستدعی است به اطلاع همکاران رسانده شود دراسرع وقت وحداکثرتاتاریخ10/9/93ضمن مراجعه به کارگزینی اداره متبوع، فرم مبلغ بدهی محاسبه شده را دریافت ووجه مربوطه رابه حساب سازمان بازنشستگی کشوری  واریز نمایند.

بدهی سایرهمکاران محترم نیز محاسبه ولیست اسامی آنان متعاقباارسال خواهدشد.

 

 

 

جعفرعلی ضیائی

مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان شهرکرد

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393ساعت 13:21  توسط momeni | 

با سلام

     احتراماً  به اطلاع می رساند در راستای بر نامه عملیاتی گروه های آموزشی  گروه آموزشی عربی متوسطه دوره دوم  استان در نظر دارد  نسبت به طراحی ، تدوین و تالیف یک درس برای کتاب عربی اول دوره دوم بر اساس کتب جدید التالیف عربی ( متوسطه اول ) اقدام نماید. لذا شایسته است دبیران عربی متوسطه دوره دوم نسبت به طراحی و تدریس یک درس اقدام نموده و تا تاریخ 15 /11/93  به اداره ناحیه 2 ارسال نمایند . برای کلیه شرکت کنندگان گواهی کیفیت بخشی صادر می گردد.

 

 

جعفرعلی ضیائی

مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان شهرکرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393ساعت 10:38  توسط momeni | 

با سلام

    احتراماً به اطلاع می رساند در راستای بر نامه عملیاتی گروه ها ی آموزشی استان ، شایسته است دبیران محترم تاریخ نمونه سوالات استاندارد خود را از کتاب های درسی تاریخ شناسی و تاریخ ایران و جهان 1 با توجه به حیطه های مختلف ،  تا تاریخ 20 آذر 93 به گروه آموزشی ناحیه 2 ار سال نمایند .

برای کلیه دبیران شر کت کننده  گان گواهی کیفیت بخشی صادر می گردد.

 

 

جعفرعلی ضیائی

مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان شهرکرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393ساعت 10:37  توسط momeni | 
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

با سلام و احترام

 

    با توجه به نامه شماره 603/33827/3100-22/08/93 اداره کل متبوع و در راستای پیشبرد اهداف

دوره های  آموزشی کوتاه مدت با رویکرد ارتقای برنامه های خدمات بهداشتی و مشاوره ای در آموزش و پرورش

 دوره آموزشی «کیفیت زندگی کاری» اعلام و برگزار می گردد. مستدعی است دراسرع وقت به اطلاع واجدین شرایط برسانید که با آمادگی کامل در این دوره آموزشی شرکت نمایند.

عنوان دوره

کد دوره

ویژگی دوره

ساعت

کیفیت زندگی کاری

91402219

تخصصی

6

نکات مهم:

الف-هدف:آشنایی کارشناسان هسته مشاوره شهرستانها و مناطق با بیماریهای واگیردار و آشنایی با مراکز کلینیک رفتاری مرکز بهداشت استان- آشنایی با روشهای آموزش پیشگیری از بیماریهای پر خطر/ ایدز به دبیران زیست شناسی.

ب-شرکت کنندگان:

            شرکت کنندگان

           زمان برگزاری

             مکان برگزاری

اعضای هسته مشاوره شهرستانها و مناطق- کارشناسان مرکز مشاوره استان

دوشنبه مورخ 26/8/93ساعت30/8لغایت13

شهرکرد-میدان انقلاب-ابتدای خیابان ملت-سالن جلسات مرکز بهداشت استان

دبیران زیست شناسی و زمین شناسی

پنج شنبه مورخ29/8/93ساعت30/8لغایت13

شهرکرد- خیابان مولوی غربی-روبروی مرکز مخابرات شهرستان شهرکرد- ابتدایی دخترانه الهام

«براساس شرایط فراگیر(درسامانهltms

ج-محتوای دوره:بیماریهای واگیردار وارجاع مراجعین دارای رفتارهای پرخطر- بازدید اعضای هسته مشاوره از کلینیک بیماریهای رفتاری مرکز بهداشت استان-آموزش پیشگیری ازبیماریهای پرخطر به دبیران زیست شناسی.

د-آزمون: برای فراگیرانی که درآزمون پایانی حداقل 60درصد  نمره راکسب نمایند، برابر مقررات آموزشی ازطریق سامانه ltmsگواهینامه  ضمن خدمت صادر خواهد شد.

ه-تذکر:کلیه شرکت کنندگان ملزم به ارائه رونوشت حکم کارگزینی و ابلاغ سال تحصیلی جاری به مدیر دوره در هنگام پذیرش در دوره می باشند.

و- توجه:افرادی که قبلا این دوره را باکد و عنوان ذکرشده گذرانده اند، در دوره شرکت ننمایند.

هزینه ها: کلیه هزینه های مربوط به دوره فوق برعهده مرکز بهداشت استان و اداره سلامت و تندرستی اداره کل می باشد.

 

جعفرعلی ضیائی

مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان شهرکرد

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم آبان 1393ساعت 13:9  توسط momeni | 
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

با سلام

        احتراماً به اطلاع می رساند در راستای بر نامه عملیاتی گروه های آموزشی ، گروه آموزشی ریاضی متوسطه دوره دوم ناحیه 2 در نظر دارد کارگاه آموزشی با عنوان ( مباحثی از جبر و احتمال اصل شمول و عدم شمول اصل لانه کبوتری و...) همرا با جلسه پر سش و پاسخ  با حضور دکتر مولوی بر گزار نماید .

 

 زمان : روز  سه شنبه مورخ 27/8/93 ساعت 15

مکان : دبستان آیت ا... کاشانی

 

 

 

جعفرعلی ضیائی

مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان شهرکرد

 

 

 

 

 

 

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم آبان 1393ساعت 12:26  توسط momeni | 
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

احتراما به استحضار می رساند که کارگاهی با عنوان طراحی آموزشی ویژه آموزگاران و دبیران درس تربیت بدنی(خواهر و برادر) روزچهارشنبه مورخ28/8/93 ساعت30/2 عصر در محل سالن سعدی برگزار می شود. از کلیه همکاران تربیت بدنی دعوت می شود در این جلسه حضور داشته باشند. ضمنا برای شرکت کنندگان در این کارگاه گواهی کیفیت بخشی صادر می شود.  

 

 

 

 

 

 

جعفرعلی ضیائی

مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان شهرکرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رو نوشت : معاون پرورشی / کارشنا س تر بیت بدنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم آبان 1393ساعت 11:56  توسط momeni | 
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

با سلام

     احترماً به پیوست نامه شمار ه 33271 مورخ 19/8/93 اداره کل محترم متبوع در خصوص طراحی کلینیک مجازی پر سش  و پاسخ سوالات تاریخ حضور تان ارسال می گردد. . شایسته است اطلاع رسانی لازم به دبیران تاریخ صور ت گیرد .

 

 

جعفرعلی ضیائی

مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان شهرکرد

 

 

 

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم آبان 1393ساعت 11:53  توسط momeni | 
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

با سلام

           احتراماً به پیوست نامه شمار ه 33349 مورخ 19/8/93 اداره کل محترم متبوع حضور تان ارسال می گردد. شایسته است مدیران محترم اطلاع رسانی لازم را دراین خصوص بعمل آورند .

 

 

 

 

 

جعفرعلی ضیائی

مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان شهرکرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم آبان 1393ساعت 11:50  توسط momeni | 
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

با سلام

    احتراماً پیرو نامه شماره 18814 مورخ 19/8/93 ، به اطلاع می رساند در بند 2  سده  21 به جای سده 18 نوشته شده است که بدین وسیله اصلاح میگردد.

   تاریخ ایران و جهان 2------ درس 3 تحولات سیاسی آمریکا و اروپا در قرون جدید ( سده 18 میلادی )

 

 

 

 

جعفرعلی ضیائی

مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان شهرکرد

 

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم آبان 1393ساعت 10:31  توسط momeni | 
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

با سلام و احترام

      با توجه به نامه شماره 600/33226-19/08/93اداره کل متبوع، ضمن آرزوی توفیق، با توجه به اینکه برنامه تجلیل از معلمان مولف کتاب در روز شنبه مورخ 24/08/93ازساعت 8صبح لغایت11در محل تالار فرهنگ برگزار می گردد، لذا ضمن اطلاع رسانی دقیق، جهت حضور این عزیزان در همایش و پیشگیری از تعطیلی کلاس تمهید مقدمات و برنامه ریزی لازم صورت پذیرد.

درضمن لیست معلمین مولف کتاب در سال های 90 الی93پیوست می باشد.

 

 

جعفرعلی ضیائی

مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان شهرکرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم آبان 1393ساعت 8:27  توسط momeni | 
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

 با سلام

     احتراماً به اطلاع  دبیران تاریخ می رساند ،  گروه آموزشی تاریخ در نظر دارد از دروس زیر به دلخواه پاورپوینت تهیه نماید . لذا دبیران محترم تاریخ متوسطه دوره دوم  می توانند؛پاورپوینت خود را به دلخواه از دروس زیر به اداره ناحیه 2 ارسال نمایند .

1-تاریخ ایران و جهان 1 --------- درس 13 خلافت امویان

2- تاریخ ایران و جهان 2---------- درس 3 تحولات سیاسی آمریکا و اروپا در قرون جدید ( سده 21  میلادی )

3-تاریخ شناسی ( پیش دانشگاهی ) -----درس 2 زمان و اهمیت آن در تاریخ

4- تاریخ معاصر ایران ---------درس 19 تحولات ایران پس از تبعید امام خمینی ( ره)

 

برا ی کلیه دبیران شرکت کننده گواهی کیفیت بخشی صادر می گردد.

 

 

 

 

 

                                       

 

جعفرعلی ضیائی

مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان شهرکرد

 

 

 

 

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم آبان 1393ساعت 9:47  توسط momeni | 
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

باسلام

احتراما به پیوست اطلاعیه شرکت فرش ستاره طلایی دلیجان (پاتریس) جهت اطلاع بازدیدویاخریدحضورتان ارسال میگردد.

 

جعفرعلی ضیائی

مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان شهرکرد

 

 

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم آبان 1393ساعت 14:5  توسط momeni |