باسلام واحترام

              باتوجه به نامه شماره 603/38916-2/9/1391اداره کل متبوع ودرراستای دانش افزایی منابع انسانی وبه منظورافزایش فرصت ودسترسی آموزشی باهدف توسعه عدالت آموزشی وبهبودتنوع درشیوه های ارائه محتوای آموزشی وغنابخشیدن به محتوای آنهادرنظراست بابهره گیری ازامکانات وفرصت مجلات رشد(دفترانتشارات کمک آموزشی)شش عنوان دوره آموزشی کوتاه مدت باعنایت به اهداف ومحتوای آموزشی به شرح ذیل اعلام وبرگزار گردد.مستدعی است دراسرع وقت به اطلاع همکاران محترم برسانیدکه نسبت به تهیه ومطالعه ی مطالب ارزنده مندرج درمنابع آزمون ها (مجلات رشد)اقدام نموده وبا آمادگی لازم دراین آزمون ها شرکت نمایند.

عنوان مجله

شماره مجله

عنوان دوره

کد

دوره

ساعت دوره

حجم صفحه

فراگیران

1-رشدآموزش ابتدایی

1تا4

اختلالات یادگیری دانش آموزان

91400513

16

24

معلم ابتدایی وراهنمایی

2-رشدمعلم

1تا2

شناسایی وهدایت استعدادهای دانش آموزان

91401018

16

24

مدیران ومعاونین مدارس ومعلمین کل مقاطع

3-رشدمعلم

3تا4

آموزش وپرورش درچشم انداز

1404

94100401

8

16

کارشناس برنامه ریزی امورتربیتی،فوق برنامه،سنجش وارزشیابی تحصیلی

،کاردان وکارشناس امورآموزشی ،مسئول،ناظرومدیرامورآموزشی

4-رشدآموزش راهنمایی

1تا4

سازمان یادگیرنده

91400483

16

32

مدیران ومعاونین مدارس

5-رشدمدیریت مدرسه

1تا4

مدیریت مدرسه محور

91401517

16

24

مدیران ومعاونین مدارس

6-رشدآموزش فنی وحرفه ای

شماره های پاییزو

دی ماه

نقش آموزش فنی وحرفه ای ومهارتی درتوسعه

93001201

16

24

هنرآموز،سرپرست بخش،رئیس ومعاون هنرستان

توضیحات :

الف :تهیه منبع: همکاران درصورت عدم دسترسی به نسخه چاپی مجلات ازفایل الکترونیک مجلات مندرج درسایت رشدبهره برداری نمایند.

(آدرس:http://www.roshdmag.ir )

ب:شرایط شرکت کنندگان دردوره:

-همکارانی مجازبه شرکت دردوره های مذکورمی باشندکه علاوه برداشتن شرایط قیدشده درستون فراگیران (جدول فوق)دراستخدام رسمی ، پیمانی ،حق التدریس ویاقراردادی آموزش وپرورش باشند.

نکته:کسانی که قبلا درهریک ازدوره های مذکورشرکت نموده وگواهینامه آموزشی اخذکرده اند،نبایدمجددابرای شرکت درآزمون ثبت نام نمایند.

ج:شیوه وزمان برگزاری آزمون:

-شیوه برگزاری آزمون ها به صورت اینترنتی (on line)خواهدبودواین نامه جهت آگاهی ومطالعه همکاران تنظیم شده است .

زمان برگزاری آزمون وسایتی که همکاران ازطریق آن می تواننددرآزمون ها شرکت نمایند،متعاقبا اعلام خواهدشد.تاريخ : دوشنبه ششم آذر ۱۳۹۱ | 12:55 | نویسنده : momeni |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.